Ilgtspēja

Atbildīga purvkopība

Laflora nodrošina pilnu kūdras ieguves un pārstrādes ciklu – no platību sagatavošanas, kūdras ieguves un pārstrādes produktos ar augstu pievienoto vērtību līdz zemes tālākai attīstībai ilgtermiņā jeb rekultivācijai.

Tas dod iespēju kontrolēt kvalitāti un veicināt ilgtspēju visos etapos, ievērtējot Eiropas Savienības nostādnes un regulējumu virzībā uz klimatneitralitāti, kā arī vides, sociālās atbildības un labas korporatīvās pārvaldības prakses.

Laflora mērķis ir līdz 2050. gadam virzīties uz zinātniski pierādītu klimatneitralitāti – mazinot un kompensējot kūdras ieguvē un pārstrādē radītās emisijas. Lai to sasniegtu, Laflora:

  • Veic ilgtspējīgu kūdras ieguvi un pārstrādi. Vairāk
  • Veic zinātniskus pētījumus par inovatīviem kūdras produktiem, rekultivācijas veidiem, ieguves un pārstrādes tehnoloģijām.
  • Īsteno rekultivācijas programmu teritorijās pēc kūdras ieguves pabeigšanas. Vairāk
  • Plāno atjaunīgās enerģijas ražošanu vēja-saules parkā Kaigu purvā. Vairāk
  • Uzsākusi pētījumus dabisku purvu atjaunošanai un oglekļa krātuvju izveidei, mazinot ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Vairāk
  • Iesaistās dažādos starptautiskos projektos ilgtspējas jomā. Vairāk
  • Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti izstrādā stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai.
  • Zinātniski precīzi noteikts Laflora CO2 pēdas nospiedums.