Mēs

Vīzija un misija

Laflora nodarbojas ar atbildīgu purvkopību, kas ietver ilgtspējīgu kūdras ieguvi, dārzkopības kūdras produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, purvu rekultivāciju jeb īpašumā esošās zemes tālāku izmantošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas.

Laflora kā purvu zemes īpašnieks redz purvkopību kā atsevišķu tautsaimniecības nozari. Šīs zemes potenciāls jāuzlūko kā dabas kapitāls ar sociāli-ekonomisku pienesumu. Tā efektīvai izmantošanai īpašnieka, nācijas un valsts interesēs ir jādefinē purvkopības nozare bio-ekonomikas, aprites ekonomikas un klimata pārmaiņu aspektos.

Laflora lielākā vērtība ir cilvēks – Laflora darbinieks Latvijas reģionos, kas spēj nodrošināt savu ģimeni, strādājot uzņēmuma, vietējās kopienas un Latvijas attīstībai.