Projekti

Laflora vēja-saules parks

Laflora veido vienu no lielākajiem vēja – saules parkiem Latvijā, kas ik gadu spēs saražot ap 8% no Latvijas kopējā gada elektroenerģijas patēriņa.

Atjaunīgās enerģijas parks plānots Laflora īpašumā esošajā Kaigu purvā Jelgavas novadā – izstrādātos kūdras ieguves laukos un līdzās esošajās meža zemēs.

Kaigu purvā kūdras ieguve noslēgsies tuvākajos gados, tāpēc svarīgi plānot teritorijas tālāku saimniecisku izmantošanu, kas vienlaikus ļaus uzņēmumam sasniegt klimatneitralitāti.

Ar vēja-saules parkā saražoto zaļo enerģiju Laflora nodrošinās elektroenerģiju pašpatēriņam kūdras produktu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, kā arī varēs izveidot Zemgales reģiona nozīmes zaļo industriālo zonu, pārējā enerģija tiks nodota Ziemeļeiropas elektroenerģijas biržā “Nordpool”.

Ar šo projektu plānots pilnībā kompensēt kūdras ieguvē un pārstrādē radītās SEG emisijas, tādējādi nodrošinot iespēju darboties kūdras ieguves un pārstrādes nozarē ilgtermiņā, kā arī attīstīt jaunus biznesa virzienus. Tiks saglabātas esošās 300+ darba vietas un radītas papildus ap 120 jaunas darba vietas.

Laflora vēja-saules parka attīstīšanai dibināts meitasuzņēmums “Laflora Energy”, vēja parka attīstītājs – SIA “Windy”.

Fakti

vēja turbīnas Kaigu purva teritorijā

vēja turbīnas līdzās esošajās LVM zemēs

ha saules parks

MW kopējā jauda

Parka attīstība

Veikta projekta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, saņemta Jelgavas novada pašvaldības būvatļauja Laflora vēja parka būvniecībai, noslēgtas inženierizpētes un projektēšana. Uzvarēta izsole par tiesībām izbūvēt vēja parka otro kārtu blakus esošajos valsts mežos vairāk nekā 1 000 ha platībā. Jauda rezervēta AS “Augstsprieguma tīkls”.

2015-2017

 • Projekta priekšizpēte un koncepta izveide
 • Vēja monitorings purvā 50 m augstumā

2018-2021

 • Veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, aizvadītas sabiedriskās apspriešanas
 • Izstrādāti vispārīgie tehniskie risinājumi
 • Saņemtas būtiskākās atļaujas no valsts institūcijām
 • Veikta jaudas rezervācija pārvades tīklā
 • Uzstādīts 140 m meteoroloģisko novērojumu tornis 

2022-2023

 • Veiktas inženierizpētes
 • Veikta projektēšana būvatļauju saņemšanai, saņemtas būvatļaujas
 • Nodibināts Laflora meitasuzņēmums “Laflora Energy” vēja parka attīstīšanai
 • Notiek sarunas ar stratēģiskajiem investoriem par finansējumu
 • Noslēgtas inženierizpētes un projektēšanas ietvaros strādāts pie parka jaudas palielināšanas
 • Uzvarēta izsole par tiesībām izbūvēt vēja parka otro kārtu blakus esošajos valsts mežos vairāk nekā 1 000 ha platībā

2024. gads

Lēmums par projekta finansējuma struktūru un būvniecības uzsākšana

2026. gads

Vēja–saules parka nodošana ekpluatācijā

2026.–2030. gads

Zaļās industriālās zonas izveide Kaigu purvā

 

"Laflora" vēja parks tiek attīstīts sadarbībā ar Windy

Vairāk par vēja parka ieceri iespējams uzzināt, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni +371 29182962.