Laflora – kūdra prasīgiem dārzkopjiem

Kūdras frakcijas

Ilgtspēja

Laflora nodarbojas ar atbildīgu purvkopību: purvu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un kūdras resursa efektīvu izmantošanu, kūdras ieguves un ražošanas modernizāciju, rekultivāciju pēc kūdras ieguves pabeigšanas, atjaunīgās enerģijas projektiem un zinātniskiem pētījumiem virzībā uz klimatneitralitāti 2050. gadā

Laflora darbības pamatā – atbildīga purvkopība

Fakti 2023

Nodarbinātība

darbinieki

Apgrozījums

milj. EUR

Kūdras ieguve

tūkst. tonnas

Nodokļi

milj. EUR

Eksports

valstis