Ilgtspēja

Rekultivācijas programma

Laflora īsteno rekultivācijas jeb bijušo kūdras lauku tālākas izmantošanas programmu Kaigu purvā Jelgavas novadā, kur kūdras ieguve ir noslēgusies. Rekultivācijas programma ietver vairāk nekā 200 ha platību, lai mazinātu un daļēji kompensētu kūdras ieguves un pārstrādes laikā radītās emisijas.

Uzņēmums sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem īstenojis dažādus rekultivācijas veidus:

  • priežu plantāciju veidošana meža ieaudzēšanai
  • brūkleņu audzēšana
  • rododendru, viršu un vaivariņu audzēšana
  • biškopība
  • sfagnu un citu paludikultūru audzēšana
  • augsto krūmmelleņu un lielogu dzērveņu audzēšana.

Nākamais etaps Laflora rekultivācijas programmā ir vēja-saules parka un zaļās industriālās zonas izveide Kaigu kūdras purvā, kam būs nozīmīga loma ne tikai uzņēmuma, bet visa Zemgales reģiona klimatneitrālā attīstībā.