Substrāti un produkti

Dārzkopībai un dārza dizainam

Produkti

13x25x35cm

Grieztā sūnu kūdra

Naturāla sūnu kūdra. Grieztā sūnu kūdra plaši pielietojama gan dārzkopībā, gan ainavu dizainā. Ar to iespējams nostiprināt dīķmalas un norobežot audzējamās zonas. Grieztās kūdras forma ļauj to ērti kombinēt. Grieztās sūnu kūdras ieguvē tiek izmantots roku darbs un tai ir labākas fizikālās īpašības - vairāk gaisa saturošas poras, labāka ūdens uzsūkšanas spēja, mazāk bojāta dabiskā struktūra, kā arī zemāks tilpumsvars.