“Laflora” piedalās Latvijas Universitātes multidisciplinārā pētījumā par Nīcgales purva veidošanos

Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” piedalījies Latvijas Universitātes pētījumā “Multidisciplināri pētījumi par vides izmaiņām Nīcgales purva attīstības sākuma posmā”, kas iekļauts 82. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences sēdē “Purvu attīstības dinamikas izmaiņas dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmē” 2024. gada 16. februārī LU Dabas mājā.

Līdzšinējie purvu pētījumi Latvijā galvenokārt saistās ar purva veģetācijas pētījumiem, kas liecina par veģetācijas daudzveidību un mainīgumu pat viena purva ietvaros. Savukārt purva kūdras nogulumu paleobotāniskie pētījumi parādījuši kūdru veidojošo augu sastāva izmaiņas purva attīstības gaitā un būtībā ir dabas apstākļu un veģetācijas izmaiņu arhīvs. Nīcgales purvā veiktie purva nogulumu detalizētie multidisciplinārie pētījumi savukārt ļauj spriest arī par ainavas mainību tagadējā purva vietā kopš purva pirmsākumiem un izdarīt secinājumus par purva attīstību.

2023. gadā “Laflora” apsaimniekotajā kūdras ieguves teritorijā Nīcgales purvā, pēc tam, kad bija noņemts 3 m biezs kūdras slānis, atsedzās koku slānis, ko veidoja liela izmēra koku paliekas. Atšķirībā no citiem purviem, kuros arī atrasts koku slānis, ko veido galvenokārt koku celmi, saknes un zari, Nīcgales purvā atsegtais koku slānis ir unikāls, jo tajā saglabājušies arī koku stumbri. Pētījumā analizēts viens no lielākajiem atrastajiem koka stumbriem, kura apkārtmērs bija 240 cm, diametrs 75 cm. Noskaidrots, ka tas ir vismaz 280 gadus vecs ozols, kas audzis vismaz pirms 4580 kalendārajiem gadiem.

Lai apzinātu šī slāņa veidošanās laiku un rekonstruētu paleoainavu, bija nepieciešams multidisciplināru analīžu komplekss, kurā bez ģeoloģiskajiem un paleoveģetācijas (augu makroatlieku, palinoloģijas, botāniskā sastāva un dendrohronoloģiskiem) pētījumiem veikta nogulumu un koku absolūtā vecuma noteikšana ar AMS 14C  datēšanas tehniku.

Multidisciplinārais pētījums sniedz zināšanas par Nīcgales purva ainavas izmaiņām no pārmitras pļavas uz zemā, pārejas un augstā purva ainavu, kas ietver laika posmu pirms 3800–4750 gadiem.

Kā norāda Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitātes vadošā pētniece, multidisciplinārā pētījuma vadītāja: “Purvu attīstības pētījumos kā viena no svarīgākajām un interesantākajām ir informācija par purvu attīstību tā sākuma posmā, kā arī par koku kūdras slāņu veidošanos, kas liecina par būtiskām klimata un hidroloģiskā režīma izmaiņām. Iespēja veikt pētījumu kompleksu, lai varētu rekonstruēt purva paleoainavu un tās izmaiņas laika gaitā, radās, pateicoties SIA “Laflora” darbinieku atsegtajam koku klājumam Nīcgales purvā, uzņēmuma ieinteresētībai pētījumā un finansiālajam atbalstam, tajā skaitā koka un nogulumu vecuma noteikšanai ar AMS 14C datēšanas tehniku Poznaņas Radioglekļa laboratorijā Polijā.”

Par pētījuma rezultātiem sagatavots ziņojums 82. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences sēdē “Purvu attīstības dinamikas izmaiņas dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmē”. Uz pētījuma rezultātu bāzes tiks sagatavota publikācija starptautiskā žurnālā “Mires and Peat” ar augstu citējamību (impact factor 2.222), kā arī informatīvs raksts Starptautiskās purvu biedrības (International Peatland Society) žurnālā “Peatlands International”.

Pēc pētījuma rezultātu ziņojuma zinātniskajā konferencē “Laflora” vadītājs uzdāvināja pētītā ozolkoka šķērsgriezuma eksponātu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei.

“Kūdras ieguves laikā atklājot koku slāni ar iespaidīga izmēra aizvēsturiskiem stumbriem Nīcgales purvā, zinājām, ka tas būs vērtīgs objekts zinātniskai izpētei, lai izprastu purvu veidošanos Latvijā. Tāpēc vērsāmies Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, ar kuru sadarbojamies jau daudzus gadus, uzņemot Telmatoloģijas jeb purvu zinātnes kursa studentus izglītojošās ekskursijās uzņēmuma kūdras ieguves teritorijās un kūdras substrātu ražotnē,” saka Uldis Ameriks, “Laflora” vadītājs.

“Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai kopš 1995. gada. Uzņēmuma apgrozījums 2023. gadā sasniedza 28,6 milj. eiro, pastāvīgi nodarbināti vidēji 294 darbinieki. “Laflora” kūdras ieguvi veic trīs purvos – Kaigu un Drabiņu purvos Jelgavas novadā un Nīcgales purvā Augšdaugavas novadā.   

Informāciju sagatavoja: Anda Zakenfelde, “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, 26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv

Galerija