“Laflora” noslēdz 2023. gada kūdras ieguves sezonu

Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” noslēdzis 2023. gada kūdras ieguves sezonu, iegūstot 105 tūkst. tonnu kūdras, kas ir pietiekams apjoms, lai nodrošinātu klientu pieprasījumu pēc dārzkopības kūdras un ļautu saglabāt patreizējo kūdras substrātu cenu līmeni vietējā tirgū.

Uzņēmuma apgrozījums 2023. gada desmit mēnešos sasniedzis 24,4 milj. eiro, bet investīcijas uzņēmuma attīstībā šosezon pārsniedza 2 milj. eiro, kas ir divreiz vairāk nekā pērn. Veiktas investīcijas kūdras ieguves infrastruktūrā, tostarp pagarināts ceļu tīkls Jelgavas novada Drabiņu purvā 1 km garumā, iegādātas jaunas iekārtas un attīstīts gatavās produkcijas laukums kūdras substrātu ražotnē. Finansēti vairāki zinātniski pētījumi. Tāpat iegādāti  47 ha degradētu teritoriju renaturalizācijai - bioloģiskās daudzveidības atjaunošanai un oglekļa krātuvju izveidei, lai kompensētu darbībā radītās emisijas, kā to paredz “Laflora” klimatneitralitātes stratēģija.

Šogad iegūta licence jaunu kūdras ieguves lauku izveidei Kaigu purva ziemeļu daļā Kalnciema pagastā 125 ha platībā, kur uzsākti sagatavošanas darbi kūdras ieguvei. Ņemot vērā, ka daļā esošo kūdras ieguves teritoriju Kaigu purvā kūdras ieguve ir noslēgusies un uzsākta to rekultivācija, jaunās ieguves platības ļaus kompensēt kūdras ieguves apjomus un saglabāt esošās darba vietas.  

“Laflora” saražotās kūdras produkcijas eksports nedaudz pieaudzis (+2,6%) salīdzinājumā ar iepriekšējā gada desmit mēnešiem, sasniedzot 6116 eksporta kravas. Uzņēmums apmēram 90% produkcijas eksportē uz 40 valstīm. Divas trešdaļas no eksporta tirgiem ir Eiropas valstis, un lai gan eksports uz Eiropu proporcionāli ir zemāks nekā iepriekšējos gados, jo tur novērojami ekonomikas stagnācijas procesi, kā arī vēlme ļauties ideoloģiskiem uzstādījumiem, tā ietekmējot tirgu un konkurētspēju, to nosedz būtisks eksporta pieaugums uz Āzijas valstīm, galvenokārt, Ķīnu un Koreju. Eksporta apjoms uz Ķīnu dubultojies, salīdzinot ar 2021. gadu, kad šī tendence kļuva izteikta.

Šīs ieguves sezonas laikā sasniegts rekordliels darbinieku skaits – 446 darbinieki, tostarp  nodarbināti 76 Jelgavas un Jelgavas novada skolēni “Laflora” vietējās kopienas atbalsta iniciatīvas ietvaros.

“Uzņēmums “Laflora” aizvadīto gadu licis uzsvaru uz uzņēmuma un nozares ilgtspējas jautājumiem, izvērtējot riskus un atkarības. Ja pastāv riski, pastāv arī iespējas un tieši tāpēc skatāmies uz savu darbību un ietekmēm holistiski, uzstādot īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa mērķus. Īstermiņā esam aktīvi veikuši rīcības jau šobrīd, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi, efektivizējot un modernizējot ražošanas procesus ar digitāliem rīkiem, kā arī kūdras ieguves un pārstrādes tehnoloģijas. Vidēja termiņa mērķu izpildei iesākti un turpināsies projekti sadarbībā ar universitātēm un zinātniekiem, kas saistīti ar atjaunojamo enerģiju, tehnoloģiju izpēti un pārnesi inovatīvu produktu ražošanai, kā arī ieguves vietu rekultivāciju oglekļa piesaistei un paludikultūru audzēšanai, kas ilgtermiņā būs aprites ekonomikas cikla elements “Laflorā” un pozitīvi ietekmēs vietējo kopienu un reģionu. Vienmēr, bet šobrīd vairāk nekā jebkad, esam atbildīgi par savu biznesa stratēģiju un transformācijas plānu, uzsvaru liekot uz uzņēmuma vērtībām – cilvēkiem, pienācīgu rūpi pret vidi, produkcijas kvalitāti un drošību, kuru pazīst katrs mūsu klients,” saka Uldis Ameriks, “Laflora” vadītājs.

“Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai kopš 1995. gada. Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā sasniedza 31,6 milj. eiro, pastāvīgi nodarbināti 292 darbinieki, bet kūdras ieguves sezonas laikā darbinieku skaits pārsniedz 400. “Laflora” kūdras ieguvi veic trīs purvos – Kaigu un Drabiņu purvos Jelgavas novadā un Nīcgales purvā Augšdaugavas novadā – kopumā 2059 ha platībā.   

Papildu informācija: Anda Zakenfelde, “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, 26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv

Galerija