Kūdras resursa atspoguļojums

Kūdras resurss

Statistikas attēlojums

Kūdras ieguve m3

Apgrozijuma attēlojums

Apgrozījums (milj. EUR)

Nodarbināto skaita attēlojums

Nodarbināto skaits

Nodokļu statistikas attēlojums

Samaksātie nodokļi (milj. eur)