Noklusētais laflora attēls

SFAGNU REINTRODUKCIJAS EKSPERIMENTS

Laflora atbalsta LIFE + projektu "Mitrāji" ar donormateriālu no Drabiņu purva, stādot to degradēta purva fragmentu atjaunošanai.

Vairāk lasīt šeit