Noklusētais laflora attēls

NĪCGALES PURVA IVN

Pēdējā ziņojuma versija par paredzētās darbības - kūdras ieguve kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā, ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN).

Vairāk lasīt šeit