Ar ziņu saistītais attēls

“Laflora” iepazīstina ar zaļās industriālās zonas ieceri Jelgavas novadā

Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” iepazīstina ar atjaunīgās enerģijas oāzes jeb zaļās industriālās zonas ieceri Kaigu purvā, Jelgavas novadā, kas balstīsies uz uzņēmuma attīstāmo vēja parku.

 

Iecere prezentēta Baltijas Starptautiskās atjaunojamās enerģijas asociācijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 19.08.2020. organizētajā seminārā “Vēja enerģija Latvijā: potenciāls un realitāte”.
"Laflora" prezentācijas:

 

 

Jelgavas novada Kaigu kūdras purvā, kur uzņēmums “Laflora” pabeidzis kūdras ieguvi, plānots veidot vēja elektrostaciju parku ar kopējo jaudu 90 MW, kas varēs saražot apmēram 5% no visa Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā jeb 300 000 MWh. Vēja parks ļaus gan nodrošināt izstrādāto kūdras ieguves vietu rekultivāciju jeb ekonomiski pamatotu tālāko izmantošanu, gan arī būs kūdras ieguves un pārstrādes radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kompensējošs pasākums. Gada laikā vēja parks nodrošinās 112 000 T CO2 ietaupījumu, salīdzinot ar elektroenerģijas ražošanu dabasgāzes TEC, ļaujot uzņēmumam kļūt pilnībā klimatneitrālam.

Vēja parkā saražoto “zaļo” enerģiju plānots izmantot uzņēmuma pašpatēriņam kūdras substrātu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, kā arī veidot atjaunīgās enerģijas oāzi jeb zaļo industriālo zonu Kaigu purvā.  

Atjaunīgās enerģijas oāze jeb zaļā industriālā zona

Atjaunīgās enerģijas oāze jeb zaļā industriālā zona tiks radīta, veidojot siltumnīcu  kompleksus dārzeņu un koku stādu audzēšanai vietējam patēriņam un eksportam, piesaistot inovatīvas ražotnes ar augstu enerogintensitāti un pievienoto vērtību, ražojot augstās tehnoloģijās balstītus bioekonomikas produktus, un visbeidzot, ražojot atjaunīgo ūdeņradi.

 

“Vēja enerģija – tā ir šodiena, bet tīrais jeb atjaunīgais ūdeņradis, ko varēsim saražot no savas vēja enerģijas – tā jau ir rītdiena. Paveras fantastiskas iespējas klimatneitrālai rūpniecībai, kā arī Jelgavas novada un visa Zemgales reģiona attīstībai. Bez tam šī iecere atbilst gan EK Zaļā kursa un Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma mērķiem, gan EK Ūdeņraža stratēģijai,” saka Uldis Ameriks, “Laflora” valdes priekšsēdētājs.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune norāda: “Uzņēmuma iecere izstrādātajos kūdras purvos veidot vēja parku raisa patiesu gandarījumu no novada pašvaldības puses. Pirmkārt, jau tāpēc, ka no uzņēmuma attīstības viedokļa tā ir ilgtspējīga domāšana. Otrkārt, projekta izstrādes process, tā ieceres apspriešana ar iedzīvotājiem, līdz šim ir pārsvarā raisījis atbalstu, tas arī no pašvaldības puses ir ar atzinību vērtējams kā pozitīvs piemērs, ņemot vērā tik dažādo sabiedrības noskaņojumu attiecībā uz vēja turbīnām Latvijas ainavā. Treškārt, pēc aprēķiniem saražotajai elektroenerģijas jaudai uzņēmums veidos attīstības potenciālu ne tikai novadam, bet arī piepilsētas zonai. Turklāt projekta iecere ļauj ticēt, ka uzņēmums varēs kļūt par jaudīgu attīstītāju arī citām biznesa iecerēm, sadarbojoties ar jauniem vai jau esošiem uzņēmējiem.”

Vēja parka būvniecību plānots uzsākt 2022. gadā. Tuvākajos mēnešos tiks izsludināta sabiedriskā apspriešana tikko kā veiktajam ietekmes uz vidi novērtējumam. Vairāk: ŠEIT. Savukārt atjaunīgās enerģijas oāze ir tuvākās desmitgades projekts.

“Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai kopš 1995.gada.

 

 

 

 

 

Papildu informācija: Anda Zakenfelde, Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, 26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv , www.laflora.lv