Noklusētais laflora attēls

Izstāde zemes skaņas

Andrejostas ielā 4a, Rīgā, atklāta unikāla instalācija, ko radījuši trīs mākslinieki – Edgars Ameriks, Dmitrijs Lavrentjevs un Normunds Šaumanis.

Zemes Skaņas „Zemes Skaņas”. Trīs mākslinieku veidota instalācija, kurā apvienotas trīs dažādas mākslas izpausmes formas - skulptūra, pirmatnējas izcelsmes sitamie mūzikas instrumenti no dažādiem kontinentiem un to skanējums. 

Instalācijas pamats ir 12 mūzikas instrumenti – bungas, kuras kalpo par podestiem 12 skulptūrām, kas veidotas no kūdras – būtībā no zemes jeb nogulumieža, kas miljoniem gadu ilgumā veidojas no augu paliekām purvos. 

Katra skulptūra ir dziļi saistīta ar katra instrumenta galvenajām rakstura un izpausmes iezīmēm un uztverama kopveselumā. Katra skulptūra var tikt uzlūkota kā attiecīgā instrumenta totēms, kurā izpaužas un kuru papildina un iedzīvina attiecīgā sitamā instrumenta skaņa. Katrs personāžs ir individuāls ar savu raksturu, vecumu un ritmisko sniegumu.

Mūzikas instrumenti instalācijā piedalās ne vien ar savu skanisko tēlainību, bet arī ar dažādu pasaules kultūru rituālo un sakrālo semantiku. Tie uzlūkojami arī kā dažādu kultūru mākslas darbi jeb formas, kas veidotas saskaņā ar noteiktiem no paaudzes paaudzē pārmantotiem nemainīgiem kanoniem un paredz noteiktu skanējumu, simboliku un pielietojuma kontekstu. Instalācijas veidotāji ir centušies parādīt sitamos instrumentus kā dažādu kultūru mūzikas diskursu neatņemamu sastāvdaļu. Te redzami Japānas, Papua Jaungvinejas, Filipīnu, Haiti, Madagaskaras, Tibetas, Etiopijas, Indijas un Āfrikas raksturīgākie mūzikas instrumenti. 

Katra skaņa no atskaņošanas sākumbrīža ir unikāla un neparedzēta. Ekspozīcijai ir rituāla apļa kompozīcija. Personāži ir izkārtoti aplī ar regulāru dalījumu 12 daļās, kas simbolizē laiktelpu gada ciklā ar 12 mēnešiem, kurā bezgalīgi atkārtojas visa dzīvā sākšanās un beigas. Arī instalācijas skaņa ir veidota un pakārtota šim nebeidzamajam algoritmam, kurš rituāla laikā skaņām neļauj atkārtoties un simbolizē mūsu priekšstatus un izpratni par laiku. Rituāla dalībnieku transs rodas šīs nosacītās laiktelpas instrumentu skaņu haosā, kopā ar 12 personāžiem traucoties tikai un vienīgi nākotnē, tieši tāpat kā mūsu planēta Zeme

Vairāk lasīt šeit