Ar ziņu saistītais attēls

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEDALĪTIES APTAUJĀ PAR VĒJA PARKA IECERI JELGAVAS NOVADĀ

No 2020. gada 20. marta līdz 3. aprīlim iedzīvotāji interneta aptaujā aicināti izteikt viedokli par ieceri Jelgavas novada Kaigu purva bijušajā kūdras ieguves laukā veidot vēja elektroenerģijas parku “Laflora”. Aptaujas anketa pieejama ŠEIT.

No 2020. gada 20. marta līdz 3. aprīlim iedzīvotāji interneta aptaujā aicināti izteikt viedokli par ieceri Jelgavas novada Kaigu purva bijušajā kūdras ieguves laukā veidot vēja elektroenerģijas parku “Laflora”.

Aptauja tiek organizēta vēja parka “Laflora” ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas ietvaros, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un informētību par ieceri, kā arī galvenos problēmjautājumus. Tās rezultāti apkoptā veidā tiks iekļauti ziņojumā un iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā. 

Anketu iespējams aizpildīt anonīmi, tās administrēšanu veic starptautiskais vides konsultāciju uzņēmums “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Jau tuvāko mēnešu laikā iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties arī “Laflora” vēja elektroenerģijas parka ieceres sabiedriskajā apspriešanā. 

Jau ziņots, ka vēja parka ieceri plāno īstenot Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” savā īpašumā esošajā Kaigu purvā – izstrādātā kūdras ieguves laukā mežu ielokā, lai ražotu “zaļo” enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem uzņēmuma pašpatēriņam un publiskajam tirgum. Vēja parks ar 22 vēja turbīnām kopumā gada laikā spētu saražot tādu elektroenerģijas apjomu (300 000 MWh), kas pielīdzināms apmēram 5% no visa Latvijas elektroenerģijas patēriņa gadā. 

Vairāk par ieceri iespējams uzzināt šeit: http://laflora.test/uznemums/veja-parks , rakstot uz e-pastu vejaparks@laflora.lv, vai zvanot pa tālruni 26539348.