Noklusētais laflora attēls

Atkārtoti iegūts KRASS sertifikāts

Laflora ieguvusi ražotņu sertifikācijas sistēmas (KRASS) sertifikātu jau piekto reizi – iepriekš par Kaigu un šogad jau atkārtoti par Drabiņu kūdras purvu.

Vairāk lasīt šeit